En colaboración con: 
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne